Рус | Укр

Вхід


Кошик: 0 товарів

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

(відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України)

 

Пропонуємо Вам ознайомитися з текстом публічної оферти, в якій містяться всі істотні умови Електронного договору між інтернет-магазином «Екочадо», що керується ФОП Новошицька О.В., та Покупцями, відповідно до п.1 ст.641 ЦК України. У разі згоди з умовами пропонованої публічної оферти Електронний договір вважається укладеним з моменту вчинення Покупцем всіх необхідних дій, зазначених в публічній оферті, і означає згоду Покупця з усіма, без винятків та доповнень, умовами Електронного договору.

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР

(відповідно до ст.11 Закону України «Про електронну комерцію»)

 

Цей документ, «Електронний договір» (далі - Договір), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є офіційною письмовою публічною офертою ФОП Новошицька О.В., далі іменується «Продавець», адресована фізичній особі (далі - Покупець), що виступає в якості Покупця, про купівлю Товару на умовах Договору.

При спільному згадуванні по тексту Договору Продавець і Покупець іменуються «Сторони», а кожен з них окремо - «Сторона».

Приймаючи умови цього Договору, Покупець заявляє та гарантує, що він є дієздатним згідно із законодавством країни, громадянином якої він є. У випадку реєстрації чи здійснення інших юридично значущих дій на Сайті недієздатної особи або особи з обмеженою дієздатністю, Договір вважається прийнятим офіційним представником такої Сторони, якщо у встановлений законом термін Сторона (її офіційний представник) не повідомила про незгоду з таким прийняттям належним чином (тобто письмово з посиланням на вищезазначені обставини з моменту коли такій Стороні стало/могло стати відомо при такі обставини).

Чинна редакція Договору розміщена на сайті https://ecochado.com.ua і пропонується для ознайомлення Покупцю до моменту здійснення акцепту умов Публічної оферти.

Поняття та терміни, що використовуються у тексті цього Договору тлумачяться у відповідності до їх визначень, наведених у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14); Закону України «Про електронну комерцію» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19); Цивільного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15).

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і сплатити за нього певну грошову суму, що визначається як сукупність вартості окремих Товарів, які обрані Покупцем у інтернет-магазині Продавця.

1.2. Якість товару, який передається у власність (поставляється) Покупцю, повинна відповідати вимогам Державних стандартів (ДСТУ) або Технічних умов (ТУ), які діють на території України, що підтверджується паспортом якості виробника та/або сертифікатом відповідності (для товару, який підлягає сертифікації).

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

 

2.1. Ціни на Товар оприлюднено на сайті https://ecochado.com.ua.

2.2. Загальною ціною Договору є загальна сума накладних на кожну окрему поставку кожному окремому Покупцю.

 

 

3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

 

3.1. Передача Товару Покупцеві, що придбаний у інтернет-магазині «Екочадо», відбувається із пунктів видачі транспортно-експедиційних компаній (служб доставки). Службу доставки Покупець обирає на сайті під час оформлення замовлення. Вартість доставки визначається згідно тарифів обраних експедиційних компаній.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Покупець може на власний розсуд обирати форму оплати замовлення із наявних на сайті (за допомогою платіжних систем; грошовим переказом «Нова Пошта»; грошовим переказом на банківські реквізити Продавця).

4.2. У разі повернення Покупцем Товару, з дотриманням вимог, що передбачені Законом України «Про захист прав споживачів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12), Продавець зобов’язується повернути сплачені Покупцем кошти на вказані банківські реквізити Покупця.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

 

 

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Всі спірні питання, що виникають між Продавцем та Покупцем з цієї Угоди або у зв'язку з нею, та не врегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідній судовій інстанції за місцем знаходження Продавця.

6.2. Укладаючи з Продавцем цю Угоду, Покупець тим самим підтверджує, що:

 

1) Угода не позбавляє його прав, що зазвичай надаються за такими договорами;

 

2) Угода не виключає і не обмежує відповідальність Продавця за порушення зобов'язань;

 

3) Угода не містить інші явно обтяжливі для Покупця умови, які Покупець, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв би при наявності у Покупця можливості брати участь в їх визначенні;

 

4) Покупець ознайомлений і повністю згоден з цією Угодою, положення якої розуміє і зобов'язується неухильно їх дотримуватися;

 

5) Покупець до укладення Угоди отримав від Продавця наступну інформацію, яка є зрозумілою для нього:

 

•       про найменування та місцезнаходження Продавця;

•       про порядок формування замовлення;

•       про порядок здійснення оплати;

•       про порядок доставки Товару.

 

 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

 

7.1. Ця Угода укладається між Продавцем та Покупцем у формі електронного договору, згідно ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів».

7.2. Акцептом умов цієї Угоди є ознайомлення Покупця з умовами цієї Угоди та вчинення ним конклюдентних дій на захищених сторінках сайту Продавця, які свідчать про згоду з ними.

7.3. Акцепт умов цієї Угоди означає повне і всебічне прийняття Покупцем всіх умов цієї Угоди без будь-яких виключень і / або обмежень та тотожне укладенню двосторонньої письмової угоди.

7.4. Термін акцепту умов цієї Угоди обмежений терміном виконання замовлення Покупця і завершенням розрахунків по укладеній Угоді.

 

 

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

ФОП Новошицька О.В., м. Київ, вул. Ломоносова, 50/2.

 

Телефон: +38 (093) 6000-820

 

E-Mail: info@ecochado.com.ua

 

 

 

Оберіть мову сайту?


Українська мова | Російська мова